Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

4. Forureining

Miljømål: 4.4
Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgjande nivå sett på som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3 - Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel NO2: 40 μg/m3
Indikator:
Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for PM10, med fokus på dei stader der verdiane overskrider nivå sett på som trygg luft.
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for PM 2,5, med fokus på dei stader der verdiane overskrider nivå sett på som trygg luft.
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for NO2, med fokus på dei stader der verdiane overskrider nivå sett på som trygg luft
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren