Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

6. Polarområda

Miljømål: 6.2
Dei 100 viktigaste kulturminna og kulturmiljøa på Svalbard skal sikrast gjennom føreseieleg og langsiktig forvaltning.
Indikator:
Indikator er under utarbeiding
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren