Lite kunnskap om miljøtilstanden

Peter I Øy er sjeldent besøkt, og kunnskap om miljøet her er derfor svært begrenset. Det er imidlertid lite som tyder på at miljøet er under særlig press, eller at det er store endringer på gang. Klimaet er hardt med mye vind, kulde og snø. Mesteparten av året er øya omgitt av tett pakkis. Det er registrert mye sel ved Peter I Øy, men det er få fugler på grunn av mangel på isfrie områder.