Pilegrimsleden

Publisert av Riksantikvaren Read in English

Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier som går fra forskjellige deler av Norge til Nidarosdomen i Trondheim. Leden bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen og Olavstradisjonen. Dagens leder følger med noen unntak stiene og veiene som middelalderens pilegrimer brukte.

1200 kilometer er merket og tilrettelagt

Mens friluftslivstradisjonene i Norge hovedsakelig knytter seg til ferdsel i utmark i skogen og på fjellet, åpner pilegrimsleden for ferdsel gjennom kulturlandskapet. Deler av pilegrimsleden går gjennom innmark og gir en unik mulighet til å oppleve varierte deler av norsk kulturlandskap.

Pilegrimsledene er lagt langs farbare veier knyttet til pilegrimstradisjonen i Norge. Ledene går slik at vandrerne ikke skader sårbare arter, naturtyper og kulturminner. Noen steder følger ledene eksisterende vei, andre steder har det vært behov for å opparbeide nye traséer.

Hele reisen kan ta fem uker

Å vandre hele strekningen fra Oslo til Trondheim kan ta opptil fem uker, men det finnes gode muligheter for å ta kortere veier. Turene langs pilegrimsleden går gjennom et mangfold av Sør-Norges natur- og kulturlandskap. Over Dovre går pilegrimsleden i åpent fjellterreng og traséen faller sammen med den gamle kongeveien.

Leden går ofte nær tettsteder med overnattingssteder. Overnatting i utmark er tillatt, men å sette opp telt på innmark forutsetter eierens tillatelse. Takket være flere hundre grunneieres velvilje, går pilegrimsledene mange steder over privat grunn, langs åker og eng og nær gårdsbebyggelse. Vandrere må derfor vise hensyn.

Pilegrimsledene er lagt langs farbare veier knyttet til pilegrimstradisjonen i Norge. Ledene går slik at vandrerne ikke skader sårbare arter, naturtyper og kulturminner. Noen steder følger ledene eksisterende vei, andre steder har det vært behov for å opparbeide nye traséer.

De mest kjente pilegrimsledene:

  • Oslo – Trondheim og svenskegrensen – Stiklestad – Trondheim
  • Leden Skardøra – Trondheim "Romboleden"
  • Leden gjennom Østerdalen
  • Leden Grong – Stiklestad
  • Leden Oslo – Hamar, østlig rute

Les mer om de andre rutene Pilegrimsleden.no

Klikk på stedsnavn for å få opp omtale på kulturminnesøk.no:

Klikkbart kart over Pilegrimsleden Østre Toten Oslo Trondheim Stiklestad Meldal Rennebu Dovre Gran Bærum Hamar

Etablerer kystpilegrimsled

Kysten var pilegrimenes første vei til Nidaros, og er beskrevet helt tilbake til år 1070. Riksantikvaren støtter nå arbeidet med å etablere en sammenhengende led fra Eigersund i Rogaland til Trondheim.

Fem kystfylker og fire bispedømmeråd samarbeider med Nasjonale Pilegrimssenter i Trondheim om Kystpilegrimsleden. Målet er å bruke sjøveien som pilegrimer i middelalderen reiste ved, slik at kulturminner og natur langs kysten brukes til opplevelse og verdiskaping.

Lokalt engasjement og lokalt ansvar

Pilegrimsledene går gjennom 45 kommuner og sju fylker. Arbeidet med å registrere og tilrettelegge ledene har ført til et stort lokalt engasjement.

Den første leden, fra Oslo til Trondheim og Stiklestad, ble åpnet i 1997. Siden har flere leder blitt ryddet og merket.

Målet er å ta i bruk historiske veier og forene natur- og kulturopplevelser.

Nasjonalt pilegrimssenter

Nasjonalt pilegrimssenter skal lede og være et knutepunkt for arbeidet med pilegrimsledene i Norge. Nasjonalt pilegrimssenter ligger i Trondheim og er administrativt tilknyttet Riksantikvaren.