Avfall

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Avfallsmengdene i Norge vokser. Fra 1995 har mengdene økt med 60 prosent. Samtidig gjenvinnes mye av det vi kaster, og rundt 97 prosent av alt farlig avfall samles inn.

Økt forbruk gir mer avfall

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at avfallsmengdene aldri har vært høyere enn i 2014 (som er det siste året vi har tall for). De siste fem årene har det vært en økning på flere prosent i året1.

Fortsatt kommer de største avfallsmengdene fra industrien. Den bidro med 22 prosent av alt avfallet i 2014, tett fulgt av husholdningene og bygg- og anleggsnæringen.

Mens industrien kan vise til en nedgang i avfallsmengdene de siste ti årene, kaster husholdningene stadig mer. Husholdningene står nå for 20 prosent av alt avfallet. I 2014 kastet hver av oss 438 kilo husholdningsavfall2.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Miljøgifter kan havne i naturen

Avfall kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at farlig avfall tas forsvarlig hånd om. Avfall kan også gi utslipp av klimagasser. Når biologisk nedbrytbart avfall deponeres, gir det utslipp av klimagassen metan. Stadig bedre håndtering av avfallet gjør at utslippene - både av miljøgifter og klimagasser - har gått ned.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Mye gjenvinnes

Avfall inneholder også mange ressurser som det er viktig å utnytte. Plastavfall kan for eksempel brukes til å lage nye plastsekker og av gamle melkekartonger lages nye papir- og kartongprodukter. I 2014 ble 80 prosent av det ordinære avfallet enten material- eller energigjenvunnet. 

Kommuner og næringsliv har ansvar

Kommunene har ansvar for at husholdninger kan kvitte seg med avfall på en god måte.

Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og for batterier. Dette er ordninger hvor produsenter og importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling. 

Myndighetene kontrollerer at næringslivet og avfallsbehandlingsanleggene følger regelverket.