• Sjøfugl

  Sjøfugl

  Norske kyst- og havområder er blant de mest næringsrike i verden og har et mangfoldig og rikt fugleliv. Dette gjør Norge til en sentral sjøfuglnasjon, og særlig nordområdene er viktige leveområder for sjøfugl.   

 • Moskus

  Moskus

  Moskus er en fremmed art, men truer verken økosystemer eller andre arter i Norge. Norges eneste bestand av viltlevende moskus finnes på Dovrefjell.  

 • Flaggermus

  Flaggermus

  Flaggermus tilhører jordas eldste dyregrupper. I Norge har vi tolv flaggermusarter, seks av disse er truet. Flaggermus er fredet i Norge og i alle andre europeiske land.  

 • Radioaktivitet i sopp

  Radioaktivitet i sopp

  Noen sopparter i områder med mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken kan inneholde forholdsvis mye radioaktiv forurensning. Det radioaktive stoffet cesium-137 har en halveringstid på 30 år og finnes derfor fortsatt i jorda.  

 • Ftalater

  Ftalater

  Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker daglig. Båd...  

 • Bergkunst

  Bergkunst

  Bergkunst er forhistoriske bilder som er hugget, slipt eller malt i berg. Bergkunsten er svært utsatt for naturlig nedbryting og menneskelig påvirkning som bidrar til skade og ødeleggelse.  

Helleristninger funnet i Sør-Varanger Riksantikvaren.no

26.08 Tromsø Museum har funnet et felt med helleristninger fra steinalderen på Gamnes/Geresválla vest for Kirkenes. Funnet betegnes som sensasjonelt og det er første gang helleristninger fra steinalderen er påvist i Varanger.

Historisk vekst for dverggåsa Miljødirektoratet.no

26.08 Dverggåsa går mot et historisk godt år. Foreløpige resultater fra høsttellingen i Finnmark viser at minimum 126 fugler er på plass, av det som er en av Norges mest truete fuglearter.

Freia i Oslo får evig liv Riksantikvaren.no

24.08 Freiaparken og den vakre spisesalen med 12 Munch-malerier har blitt fredet av Riksantikvaren. Dermed blir Munchs kunst værende på Rodeløkka i Oslo for all fremtid.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Klart for høring om Jomfruland nasjonalpark Fylkesmannen i Telemark

28.05 124 905 mål i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen foreslås vernet som Jomfruland nasjonalpark.

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?