• Allemannsretten

  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen - og høste av den.  

 • Bygdøy kulturmiljø

  Bygdøy - fredet kulturmiljø

  Kulturmiljøet på Bygdøy i Oslo har stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor. Kulturmiljøet ble fredet i 2012.  

 • Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) er en fremmed art som kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens struktur og fortrenge de arter som finnes naturlig på stedet.  

 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

 • Badevannet i Europa

  Badevannet i Europa

  I Europa finnes et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. 95 prosent av badestrendene i EU-landene overholdt EUs minimumskrav til badevannskvalitet i 2013.  

 • UV-stråling

  UV-stråling

  Bruk rikelig med solkrem med medium til høy beskyttelse når du er på stranda og soler deg. Bruk medium beskyttelse (faktor 15) ved norske forhold og høyere jo nærmere ekvator du kommer.

   
 • Konsekvenser av klimaendringer

  Konsekvenser av klimaendringer

  Klimaendringene vi har sett de siste tiårene har hatt virkninger på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. FNs klimapanel (IPCC) la fram ny dokumentasjon på dette 31. mars.

   
 • Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet

  Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet

  En fersk statusrapport viser at det er overveiende gode forhold for flere fiskebestander i Barentshavet. Situasjonen er ikke like lys for sjøfuglen. Bestandene minker, og flere sjøfuglarter rammes av miljøgifter og marint søppel.

   

Utslipp på norsk sokkel i 2013 Miljødirektoratet.no

28.07 Høy boreaktivitet og aldrende felt førte til at utslippene fra petroleumsvirksomheten økte i 2013.

Talte rekordmange svalbardrein Norsk Polarinstitutt

28.07 Under sommerens telling av svalbardrein i Adventdalen ble det talt rekordmange dyr.

Stor interesse for humlekampanje Miljødirektoratet.no

02.07 Kampanjen «Summende hager» fra Miljødirektoratet og Det norske hageselskap om å redde humler og bier har slått stort an i sosiale medier. Folks kjennskap til truslene mot pollinerende insekter har også økt.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kampen om strandsona rogaland.miljostatus.no

01.08 I 2011 var i gjennomsnitt 30,6 % av arealet i 100-metersbeltet i Rogaland utbygd. I Ryfylkefjordane er store område beslaglagt av oppdrettsanlegg.

Mye flått hos sjøfugl svalbard.miljostatus.no

01.08 Forskere har funnet uvanlig mye flått hos fugler på Svalbard i sommer. Flåttfunnene er gjort i fuglefjellet Ossian Sars, det største fuglefjellet i Kongsfjorden på Svalbard.