• Humler

  Humler

  Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de bestøver frukt og bær og sprer plantenes pollenkorn og gener i naturen. Humlene trives på nordligere breddegrader, og av verdens rundt 250 humlearter, finnes hele 35 i Norge.

   
 • Fritidsfiske i sjøen

  Fritidsfiske i sjøen

  Fritidsfiske påvirker fiskebestandene. Så for å sikre at alle kan fiske også i fremtiden, er det fastsatt en del regler om for eksempel minstemål og redskap.

   
 • Stavkirker

  Stavkirker

  Stavkirker er en spesielt verdifull del av den norske bygningsarven, og er automatisk fredet etter kulturminneloven, i likhet med andre bygninger fra middelalderen. Urnes stavkirke står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

   
 • Badevannet i Europa

  Badevannet i Europa

  Europa har et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. 95 prosent av strendene overholdt EUs minimumskrav til badevannskvalitet i 2014. Kypros, Luxembourg og Malta er på topp, tett etterfulgt av Hellas og Kroatia.

   
 • Kystlynghei

  Kystlynghei

  Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturlandskap, skapt av brenning, beiting og slått. I Europa kan kystlyngheiene følges langs en 3 600 km lang strekning fra Portugal i sør til Lofoten i nord.

   
 • Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

  Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

  I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

   
 • UV-stråling

  UV-stråling

  Bruk rikelig med solkrem med medium til høy beskyttelse når du er på stranda og soler deg. Bruk medium beskyttelse (faktor 15) ved norske forhold og høyere jo nærmere ekvator du kommer.

   

God miljøtilstand i de fleste kystområdene Miljødirektoratet.no

07.07 Ny overvåking viser at den økologiske miljøtilstanden er svært god eller god i de fleste områder langs norskekysten. Resultatene er en svært viktig del av kunnskapsgrunnlaget for regionale planer for vannforvaltning.

Store endringer i havforsuring Miljødirektoratet.no

07.07 Nye målinger bekrefter at norske havområder er sårbare for havforsuring. Dette kan ha stor betydning for biologiske ressurser i havet. Endringene i forsuring varierer, men det går stadig mot et surere hav.

Rjukan og Notodden er inne på verdensarvlisten Riksantikvaren.no

07.07 Verdensarvkomiteen har vedtatt å innskrive Rjukan-Notodden industriarv på UNESCOs verdensarvliste. UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi. 

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Klart for høring om Jomfruland nasjonalpark Fylkesmannen i Telemark

28.05 124 905 mål i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen foreslås vernet som Jomfruland nasjonalpark.

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?