• Humler

  Humler

  Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de bestøver frukt og bær og sprer plantenes pollenkorn og gener i naturen. Humlene trives på nordligere breddegrader, og av verdens rundt 250 humlearter, finnes hele 35 i Norge.  

 • Badevannet i Europa

  Badevannet i Europa

  Europa har et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. 95 prosent av strendene overholdt EUs minimumskrav til badevannskvalitet i 2014. Kypros, Luxembourg og Malta er på topp, tett etterfulgt av Hellas og Kroatia.

   
 • Planteplankton i Skagerrak

  Planteplankton i Skagerrak

  De senere årene, og spesielt de siste ti årene, har det vært en reduksjon i mengden planteplankton i Skagerrak. Årsaken er mest sannsynlig reduserte tilførsler av næringssalter til dette havområdet.

   
 • Nordsjømakrell

  Nordsjømakrell

  Fiskeri og dårligere miljøforhold førte til et sammenbrudd for nordsjømakrellen på 1970-tallet. Fortsatt er gytebestanden svært lav. Innvandring av sørlig og vestlig makrell gjør at Nordsjøen-Skagerrak fortsatt er et viktig gyte-, oppvekst og beiteområde for makrellen.

   
 • Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

  Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

  Hekkebestanden av ærfugl økte sterkt langs Skagerrakkysten fram til ca. 2005, men har gått tilbake i de fleste fylker etter dette, unntatt i Oslo og Akershus.

   
 • Sårbare og truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

  Sårbare og truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

  I dag er lomvi, ål, pigghå, storskate, klappmyss, blålange, vanlig uer, brugde og krykkje vurdert som kritisk truet eller sterkt truet i Nordsjøen og Skagerrak. Også sukkertareskog i Skagerrak er vurdert som truet. 

   
 • Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

  Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

  Blåskjell langs kysten fra Østfold til Sogn og Fjordane er stort sett lite forurenset av miljøgifter. I den grad forskerne ser noen trend for de siste 32 årene går den mot mindre forurensning.

   

Skodjebruene er no freda Riksantikvaren.no

23.06 Dei vakre Skodjebruene i Møre og Romsdal er tekniske og arkitektoniske meisterverk frå tidleg på 1900-talet.

Vernet av verdens våtmarker skal styrkes Miljødirektoratet.no

23.06  Situasjonen for verdens våtmarker er dramatisk. På partsmøtet i den globale våtmarkskonvensjonen vedtok medlemslandene en ny strategisk plan for å styrke vernet av disse livsviktige områdene.

Sjampogift kan bli forbudt i EU Miljødirektoratet.no

23.06 Norsk overvåkning og forskning viktige bidrag i den internasjonale kampen mot miljøgifter i sjampo og såpe. 

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Klart for høring om Jomfruland nasjonalpark Fylkesmannen i Telemark

28.05 124 905 mål i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen foreslås vernet som Jomfruland nasjonalpark.

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?