• Lokal luftforurensning

  Lokal luftforurensning

  Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2013.  

 • Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlisten i 1980. En utvidelse av verdensarvområdet, Circumferensen, ble innskrevet i 2010. Nå står både selve bykjernen, dens bebyggelse og store områder rundt bergstaden på listen.

   
 • Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Farlige stoffer i leker

  Farlige stoffer i leker

  Barn er spesielt sårbare for kjemikalier, og små barn kan være ekstra utsatt fordi de ofte putter ting i munnen. Innholdet av farlige stoffer i leker er derfor strengt regulert i Norge.  

 • Farlig avfall

  Farlig avfall

  Det aller meste av det farlige avfallet i Norge blir forsvarlig behandlet. I 2013 ble nesten 1,3 millioner tonn farlig avfall levert til godkjent behandling.   

 • Villrein

  Villrein

  Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Dette gjør at vi har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Ulike typer inngrep og forstyrrelser har gjort villreinens leveområd...  

Sjekk miljøet der du er

Miljøkart på mobil

Norge foreslår EU-forbud mot PFOA Miljødirektoratet.no

17.12 I sommer ble miljøgiften PFOA forbudt i norske forbruksvarer. Nå foreslår Norge og Tyskland et forbud i hele EU. Forslaget er på internasjonal høring frem til 17. juni 2015.

Helseskadelig luft på kalde dager Miljødirektoratet.no

17.12 Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides jevnlig i flere av de store byene. Kalde vinterdager er ofte forbundet med høye nivåer av luftforurensning som er skadelig for helsa. Kommunene og anleggene som forurenser har ansvaret for å sikre god luftkvalitet. 

Hele Akershus festning er nå fredet Riksantikvaren.no

17.12 I dag, 17. desember, ble fredningen markert med et arrangement på festningen. Senere på ettermiddagen feires dette også med fyrverkeri over Oslo.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.