• Klima i Norge

  Klima i Norge

  I 2014 var temperaturen i Norge omtrent 2,2°C over normalen. Det er det høyeste som er målt siden 1900.

   
 • Lokal luftforurensning

  Lokal luftforurensning

  Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2013.  

 • Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlisten i 1980. En utvidelse av verdensarvområdet, Circumferensen, ble innskrevet i 2010. Nå står både selve bykjernen, dens bebyggelse og store områder rundt bergstaden på listen.

   
 • Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Farlige stoffer i leker

  Farlige stoffer i leker

  Barn er spesielt sårbare for kjemikalier, og små barn kan være ekstra utsatt fordi de ofte putter ting i munnen. Innholdet av farlige stoffer i leker er derfor strengt regulert i Norge.  

 • Farlig avfall

  Farlig avfall

  Det aller meste av det farlige avfallet i Norge blir forsvarlig behandlet. I 2013 ble nesten 1,3 millioner tonn farlig avfall levert til godkjent behandling.   

 • Villrein

  Villrein

  Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Dette gjør at vi har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Ulike typer inngrep og forstyrrelser har gjort villreinens leveområd...  

Sjekk miljøet der du er

Miljøkart på mobil

Vakre vegers pris Riksantikvaren.no

28.01 Skjarvelandet på Havøysundvegen og Kongevegen over Filefjell er landets vakreste veger. Rassikringsprosjektet på Havøysundvegen i Finnmark og den rehabiliterte Kongevegen på Filefjell har fått Vakre vegers pris for 2014. Dette er vegdirektørens prestisjetunge hederspris for veger med gode estetiske kvaliteter tilpasset sine omgivelser.

Ikke bruk disse smykkene Miljødirektoratet.no

28.01 Miljødirektoratet har stanset salget av fem typer bijouteri som inneholder så mye nikkel, bly og kadmium at det kan være helseskadelig.

Mikroplast kveler livet i havet Miljødirektoratet.no

21.01 Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport fra Miljødirektoratet. Miljømyndighetene arbeider både med å rydde opp og redusere søppelmengdene som havner i havet.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.