• Humler

  Humler

  Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de bestøver frukt og bær og sprer plantenes pollenkorn og gener i naturen. Humlene trives på nordligere breddegrader, og av verdens rundt 250 humlearter, finnes hele 35 i Norge.

   
 • Fritidsfiske i sjøen

  Fritidsfiske i sjøen

  Fritidsfiske påvirker fiskebestandene. Så for å sikre at alle kan fiske også i fremtiden, er det fastsatt en del regler om for eksempel minstemål og redskap.

   
 • Stavkirker

  Stavkirker

  Stavkirker er en spesielt verdifull del av den norske bygningsarven, og er automatisk fredet etter kulturminneloven, i likhet med andre bygninger fra middelalderen. Urnes stavkirke står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

   
 • Badevannet i Europa

  Badevannet i Europa

  Europa har et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. 95 prosent av strendene overholdt EUs minimumskrav til badevannskvalitet i 2014. Kypros, Luxembourg og Malta er på topp, tett etterfulgt av Hellas og Kroatia.

   
 • Kystlynghei

  Kystlynghei

  Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturlandskap, skapt av brenning, beiting og slått. I Europa kan kystlyngheiene følges langs en 3 600 km lang strekning fra Portugal i sør til Lofoten i nord.

   
 • Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

  Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

  I en del fjorder, havner og innsjøer er innholdet av miljøgifter så høyt at det kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

   
 • UV-stråling

  UV-stråling

  Bruk rikelig med solkrem med medium til høy beskyttelse når du er på stranda og soler deg. Bruk medium beskyttelse (faktor 15) ved norske forhold og høyere jo nærmere ekvator du kommer.

   

Helleristninger funnet i Sør-Varanger Riksantikvaren.no

26.08 Tromsø Museum har funnet et felt med helleristninger fra steinalderen på Gamnes/Geresválla vest for Kirkenes. Funnet betegnes som sensasjonelt og det er første gang helleristninger fra steinalderen er påvist i Varanger.

Historisk vekst for dverggåsa Miljødirektoratet.no

26.08 Dverggåsa går mot et historisk godt år. Foreløpige resultater fra høsttellingen i Finnmark viser at minimum 126 fugler er på plass, av det som er en av Norges mest truete fuglearter.

Freia i Oslo får evig liv Riksantikvaren.no

24.08 Freiaparken og den vakre spisesalen med 12 Munch-malerier har blitt fredet av Riksantikvaren. Dermed blir Munchs kunst værende på Rodeløkka i Oslo for all fremtid.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Klart for høring om Jomfruland nasjonalpark Fylkesmannen i Telemark

28.05 124 905 mål i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen foreslås vernet som Jomfruland nasjonalpark.

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?