Aktuelt

Filmer om miljø

Nyheter om miljø

Publisert av Norsk Polarinstitutt

Plast økende problem i Arktis

Stadig flere arter berøres av plastproblemet i havene, og dyrelivet i Arktis rammes også. Foreløpig har man påvist mikroplast i 7 arter her.

Les hele saken
Publisert av Miljødirektoratet

Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. Nå har startskuddet gått for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall.

Les hele saken
Publisert av Miljødirektoratet

Helseskadelig luft på kalde dager

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides jevnlig i flere av de store byene. Kalde vinterdager er ofte forbundet med høye nivåer ...

Les hele saken