• Lokal luftforurensning

  Lokal luftforurensning

  Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2013.  

 • Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlisten i 1980. En utvidelse av verdensarvområdet, Circumferensen, ble innskrevet i 2010. Nå står både selve bykjernen, dens bebyggelse og store områder rundt bergstaden på listen.

   
 • Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Farlige stoffer i leker

  Farlige stoffer i leker

  Barn er spesielt sårbare for kjemikalier, og små barn kan være ekstra utsatt fordi de ofte putter ting i munnen. Innholdet av farlige stoffer i leker er derfor strengt regulert i Norge.  

 • Farlig avfall

  Farlig avfall

  Det aller meste av det farlige avfallet i Norge blir forsvarlig behandlet. I 2013 ble nesten 1,3 millioner tonn farlig avfall levert til godkjent behandling.   

 • Villrein

  Villrein

  Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Dette gjør at vi har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Ulike typer inngrep og forstyrrelser har gjort villreinens leveområd...  

Sjekk miljøet der du er

Miljøkart på mobil

Brannskum-gift på retur Miljødirektoratet.no

19.12 I 2007 ble brannskum med PFOS forbudt i Norge. I 2010 kom det globale forbudet mot miljøgiften. Nå synker nivåene langs kysten over hele landet.

Freder Tirpitz og Blücher Riksantikvaren.no

19.12 Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet.

Norge foreslår EU-forbud mot PFOA Miljødirektoratet.no

17.12 I sommer ble miljøgiften PFOA forbudt i norske forbruksvarer. Nå foreslår Norge og Tyskland et forbud i hele EU. Forslaget er på internasjonal høring frem til 17. juni 2015.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.